Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Fellesråd
21. november 2019
  |  Logg inn
Gravplassene

Søk etter gravlagte og seremonier
Klikk her for å søke etter informasjon om gravlagte på gravplassene i Frosta, Levanger og Verdal.

Du får også informasjon om seremonier som skal avholdes de nærmeste dager.

Vedtekter
Gravferdsvirksomheten forvaltes etter
lokale vedtekter for gravplassene.


Feste av grav
Ved overdragelse av festeforhold for en grav, kan dette 
skjema fylles ut.
Ved oppsigelse av festeavtale, kan dette 
skjema fylles ut.

Møtebøker
 TittelBeskrivelse
Møtereferat 22.03.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 01.02.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møterreferat 05.12.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 06.09.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 15.06.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 05.04.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.01.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 22.11.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 05.10.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 06.09.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 21.06.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.05.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 14.04.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 08.03.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 26.01.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.11.2015 nytt fellesråd 2015 - 2019Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.11.2015 gammelt fellesrådSør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 01.10.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 25.08.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 12.05.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 07.04.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 27.01.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 28.10.2014Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 30.09.2014Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Nyheter fra fellesrådet
Medlemmer i Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Sør-Innherad kirkelige fellesråd ivaretar fellesrådsoppgavene for Den norske kirkes menigheter i Frosta, Levanger og Verdal.
 

Dette er Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 2015 - 2019:
Lasse Sandø, Alstadhaug, leder
Grethe Norum Fornes, Stiklestad, nestleder
Rune Haug, Frosta
Kolbjørn Lie, Levanger
Åse Vedul-Moen, Åsen
Jo Vegar Dahlen, Ekne
Geir Augdal, Markabygda
Trude Marian Nøst, Ytterøy
Ingeborg Buran Okkenhaug, Okkenhaug
Ole Morten Reitan-Risan, Vinne
Trygve Hofstad, Vuku
Rune T. Olsen, Vera
Gustav Danielsen, prost
Johan Petter Skogseth, kommunal repr. fra Frosta
Karl M. Buchholdt, kommunal repr. fra Levanger
Anne-Gudrun K. Lyngsmo, kommunal repr. fra Verdal

Arbeidsutvalget i Sør-Innherad kirkelige fellesråd består av følgende faste medlemmer:
Leder Lasse Sandø
Nestleder Grethe Norum Fornes
Rune Haug
Prost Gustav Danielsen

Kirkeverge Gunnar Winther er saksbehandler og sekretær for fellesrådet og arbeidsutvalget.

Administrasjon

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har en ledelse bestående av kirkeverge og fire linjeledere:

 
 
Gunnar Winther
Kirkeverge

Olav Skogen
Driftsleder


Helga Mathea Pettersen Nøst
Linjeleder undervisning

Egil Brende
Linjeleder diakoni          


Erling Neergård
Linjeleder kirkemusikk