25. juni 2019
  |  Logg inn
Babysang Skogn

Velkommen til babysang!

Dette er en samling med sang, bevegelse, rytme, rim og regler, kaffe og vafler.

Babysang er ved kateket Marianne Eiternes.

Fokusbygget, torsdager kl. 10-12

Velkommen!

Datoer for babysang i Skogn høsten 20144.sept.

11.sept.

18.sept.

25.sept.

 

16.okt.

23.okt.

 
 

Påmelding og kontaktperson:

Marianne Eiternes

Tlf. 40647903

marianne.eiternes@sikirken.no

 

Arrangør: Menighetene i Alstadhaug, Ekne og Markabygda

Pris: 300,- inkl. cd, kaffe/te og vafler.