18. juli 2018
  |  Logg inn
Kirkeklokkene i Sør-Innherad prosti ringer for Syria og Irak
Kirkeklokkene i Sør-Innherad prosti ringer for Syria og Irak

Søndag kl. 13 ringes det med klokkene ved kirkene i Sør-Innherad prosti i solidaritet med Syria og Irak.

Søndag kl. 13 ringes det med klokkene ved kirkene i Sør-Innherad prosti i solidaritet med Syria og Irak.

Det samme skjer over hele landet til samme tidspunkt. Det er Bispemøtet og Kirkerådet som har oppfordret alle menighetene i Norge til å gjøre dette. Med dette tar også vi i Frosta, Levanger og Verdal vår naturlige plass sammen med på aksjonen #BellsFor Aleppo, der kirker over hele verden ringer med sine klokker for ofrene i Aleppo.

Prost Nils Åge Aune er glad for denne aksjonen:

«Mange av oss føler avmakt i forhold til den pågående krigen i Syria. Det er svært sjelden at norske kirker bruker kirkeklokkene utenom gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi vil være med på å slå alarm om situasjonen for de sivile i Aleppo og andre byer der krigen herjer. På søndag oppfordres også alle menighetene til å bruke gudstjenesten til å be for ofrene».

Det hele startet sist uke i en kirke i Finland, og nå ringer kirkeklokkene i Finland hver dag kl. 17.00, frem til FN-dagen 24. oktober. Aksjonen spredde seg over hele verden, og førstkommende søndag vil menighetene i Norge uttrykke sin solidaritet med de lidende i Syria og Irak.

Denne søndagen er det også NRKs TV-aksjon, som i år støtter Røde Kors og deres arbeid for nødlidende mennesker i Syria. Ringingen med alle landets kirkeklokker vil være med på å understreke betydningen av TV-aksjonen.