25. juni 2019
  |  Logg inn
Nytt menighetsblad
Nytt menighetsblad

Ny utgave av Levanger menighetsblad er ferdig. Mye interessant å lese om her.

Årets blad kan muligens fremskape både glede, irritasjon, overraskelser, kjedsomhet og engasjement skriver redaktør og menighetsrådsleder Arne Okkenhaug i det nye menighetsbladet for Levanger. Les det selv og se hvordan du opplever innholdet i bladet.

I bladet møter vi Martin Brenne Vigtil, den nye soknepresten i Levanger. Lasse Takle skriver om jul i gamle dager, vi får høre om Frode Hallem's erfaringer som medlem i menighetsrådet og mye annet. Alle som har tjeneste knyttet til Levanger menighet presenteres og det er bilder av årets konfirmanter.

Hvis du ikke har fått bladet i postkassen, kan du ta kontakt med kirkekontoret for å få et. Alternativt kan du se på bladet i lavoppløselig pdf-ugave her (NB: Yter ikke de flotte bildene full rettferdighet).