18. juli 2018
  |  Logg inn
Arne Groven ordinert til prest
Arne Groven ordinert til prest

Arne Robert Groven er tilsatt som ny sokneprest i Steinkjer og Egge. Søndag 15. januar ble han ordinert til prestetjeneste hjemme i Levanger. (Foto: Olav Skogen)

Arne Robert Groven bor i Levanger og har tidligere vært lærer. Han har de siste årene jobbet som prestevikar i kombinasjon med teologistudier ved Menighetsfakultetet og avsluttet sitt praktikum ved fakultetet i fjor.
Både Grovens hjemme-prosti (Sør-Innherad) og prostiet hvor han nå skal jobbe (Nord-Innherad) var representert i gudstjenesten, mens biskop Tor Singsaas foresto ordinasjonen.

På bildet ser vi den nye presten sammen med familie og deltagere i ordinasjonsgudstjenesten. Foran fra venstre: Gustav Danielsen (Prost i Nord-Innherad), Biskop Tor Singsaas, Arne Robert Groven, Nina Groven (ektefelle) og Nils Åge Aune (Prost i Sør-Innherad). Bak fra venstre: Bill Gray (venn), Kjartan Bergslid (Sokneprest i Levanger) og Sjur E. Isaksen (Førstelektor ved Menighetsfakultetet). (Foto: Åse Marit P. Mahlum)