18. juli 2018
  |  Logg inn
Ledig vikariat som menighetspedagog/kateket - Forlenget søknadsfrist
Ledig vikariat som menighetspedagog/kateket - Forlenget søknadsfrist

Det er ledig 85 % vikariat som menighetspedagog/kateket i trosopplæringen i Sør-Innherad prosti fra 1.5.17-30.4.18.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme. Prostiet dekker de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta med samlet 37.000 innbyggere. Sør-Innherad kirkelige fellesråd dekker 12 menigheter med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni.
 
85 % vikariat som menighetspedagog/kateket - Skogn
Forlenget søknadsfrist
 
Det er ledig 85 % vikariat som menighetspedagog/kateket i Sør-Innherad prosti fra 1.5.17-30.4.18.  65 % av stillingen vil være knyttet til trosopplæring og kirke– skole/barnehagesamarbeid i Alstadhaug, Ekne og Markabygda menigheter, 20 % vil være trosopplæring rettet mot ungdom i Levanger menighet.
Det er mulig å søke på deler av stillingen.
 
ARBEIDSOPPGAVER:
• Planlegging og gjennomføring av trosopplæringsarbeid i Alstadhaug, Ekne og Markabygda menigheter med forankring i eksisterende aktiviteter og vedtatt lokal plan for trosopplæring i menighetene 
• Planlegging og gjennomføring av kirke og skolesamarbeid i Alstadhaug, Ekne og Markabygda menigheter
• Videreutvikling og gjennomføring av trosopplæringsarbeid for aldersgruppa 15-18 år i Levanger menighet
• Rekruttering og veiledning av frivillige medarbeidere
 
KVALIFIKASJONER:
• Vi ønsker at du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen.
• Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge
 
PERSONLIGE EGENSKAPER
• Er kontaktskapende og trives sammen med barn og unge
• Har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
• Kan samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige
• Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre
• Er fleksibel med tanke på arbeidstid og har mulighet til å jobbe noen kvelder og helger
 
VI TILBYR
• Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA)
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP
Det kreves medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), og det er ønskelig at den tilsatte kan disponere egen bil. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
 
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til linjeleder for opplæring Martha Garborg Bergslid, tlf. 982 45 326 eller kirkeverge Gunnar Winther, tlf. 467 81 767. Les mer om oss på sikirken.no.
 
Søknad med CV sendes Sør-Innherad kirkelige fellesråd, e-post: post@sikirken.no.
Søknadsfrist: 15.03.17