18. juli 2018
  |  Logg inn
Disse kan bli biskop i Nidaros
Disse kan bli biskop i Nidaros

Prost Nils Åge Aune i Sør-Innherad er en av de fire kandidatene Nidaros bispedømmeråd 1. mars nominerte til å bli biskop i Nidaros. 17. mars ble en femte kandidat tilleggsnominert.

Prost Nils Åge Aune i Sør-Innherad er en av de fire kandidatene Nidaros bispedømmeråd 1. mars nominerte til å bli biskop i Nidaros. 17. mars ble en femte kandidat tilleggsnominert. Dette skjedde etter nærmere regler (se Regler for nominasjon).

Her kan du lese mer om de fem kandidatene og deres presentasjon av seg selv.

Det skal nå gjennomføres en bred avstemningsrunde med frist 20. april 2017. Den omfatter menighetsråd, prester og vigslede kantorer, diakoner og kateketer i Nidaros bispedømme, proster i hele landet og professorer ved de teologiske utdanningsinstitusjonene.

Deretter skal alle biskopene og Nidaros bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet som er tilsettingsorgan. På Kirkerådets møte 12.-14. juni i Trondheim, tilsettes en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer.