18. juli 2018
  |  Logg inn
Ledig stilling: Kirkemusiker i 50 % fast stilling i Åsen og Frosta
Ledig stilling: Kirkemusiker i 50 % fast stilling i Åsen og Frosta

Sør-Innherad kirkelige fellesråd søker kirkemusiker med hovedarbeidssted Åsen og Frosta.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd søker kirkemusiker i Åsen og Frosta.
 
Sør-Innharad kirkelige fellesråd har samlet seks ansatte kirkemusikere fordelt på 5,3 årsverk. Alle stillingene har hele Sør-Innherad prosti som tjenestested. Prostiet dekker kommunene Frosta, Levanger og Verdal.
 
Kirkemusiker i Åsen og Frosta har det musikalske ansvar i Åsen menighet (Åsen kirke) og Frosta menighet (Frosta kirke og Logtun kirke). 
 
Kirkemusiker skal lede menighetenes kirkemusikalske virksomhet, og skal være med på å forvalte og gjøre levende tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier. Samtidig skal kirkemusiker bidra til bredde og kvalitet i det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menighetene.
 
Arbeidsoppgaver:
  • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prester og andre involverte.
  • Delta på enkelte andre arrangementer i Åsen og Frosta menighet.
 
Kvalifikasjonskrav:
  • Erfaring som organist eller som annen relevant kirkemusiker.
  • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne.
  • Evne til selvstendig arbeid.
  • Bachelorgrad innen kirkemusikk, 4-årig musikkutdanning eller relevant kirkemusikalsk utdanning. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring kan også være aktuelle.
  • Medlemskap i Den norske kirke.
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, hvor personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli sterkt vektlagt. Prøvespill vil kunne være aktuelt.
 
Søker må disponere egen bil.
 
Vi tilbyr:
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og regler og Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjons (KA) tariffavtaler.
  • Pensjonsordninger i KLP
  • Skyss og telefongodtgjørelse etter avtale.
 
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.
 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkeverge Gunnar Winther, epost: gunnar.winther@sikirken.no tlf; 46781767,
eller linjeleder musikk Erling Neergård, epost: erling.neergard@sikirken.no, tlf: 98245315.
 
Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes til: post@sikirken.no
 
Søknadsfrist: 31.03.2017