18. juli 2018
  |  Logg inn
Stort misjonsengasjement i Levanger menighet
Stort misjonsengasjement i Levanger menighet

Levanger menighet - en spesielt misjonsengasjert menighet med hele tre misjonsavtaler!

Nå er det klart for fornying for en ny fireårsperiode av de tre misjonsavtalene Levanger menighet har hatt siden 2003 - med Det Norske Misjonsselskap, Den Norske Israelsmisjon og Normisjon. Ifølge avtalene har Menighetsrådet/Misjonsutvalget tatt på seg et ansvar for å samle inn minimum femten tusen kroner per prosjekt per år - noe vi satser på å greie gjennom en frivillig fast givertjeneste og gjennom to årlige kirkeofringer m.m.. Dessuten har vi forpliktet oss til regelmessig forbønn for prosjektene.
 
Avtalene vil bli signert av representanter for de tre organisasjonene og Menighetsrådet under "Menighetens misjonsfest" på Menighetshuset onsdag 8. mars kl. 19.00. (Se "plakat" nedenfor!). Alle velkommen!
 
I avtalen med Det Norske Misjonsselskap har vi gjort en endring i forhold til det som har vært: Vi har valgt et nytt prosjekt i stedet for det "gamle" i Øst-Mali. Nå vil vi de neste fire årene støtte organisasjonens arbeid i Thailand, med spesiell tanke på innsatsen blant barn og unge, i særlig grad to institusjoner i Bangkok: "Lovsangshjemmet" og "Nådehjemmet". De andre avtalene fornyes med bare små justeringer.
 
                Velkommen til
MENIGHETENS MISJONSFEST
onsdag 8. mars kl 19.00 på Levanger menighetshus!
Festtale ved Bjørg Tørresdal: "Misjonskvinnene".
Sang av Øivind Berg og "Levanger Lovely Ladies".
Signering av nye misjonsavtaler.
Bevertning. Misjons-kollekt.
               Arr.: Misjonsutvalget i Levanger menighet
 

Litt mer om prosjektene:
NMS i Thailand - Arbeid blant barn og unge
Arbeidet går ut på å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Vi har spesielt i fokus arbeidet blant barn og unge ved "Lovsangshjemmet" og "Nådehjemmet" i Bangkok.
For mer info, se her.

Israelsmisjonen - Caspari senter i Jerusalem 
Caspari-senteret - et studie-, forsknings- og ressurssenter med fokus på lederutvikling og disippeltrening innen den messianske bevegelse, samt innsats for fred og forsoning mellom jøder og palestinere.
For mer info, se her.
 
Normisjon i Vest-Mali - Menighetsbygging og evangelisering, radioarbeid 
Adama Bah leder et radioarbeid, noe som gir store muligheter for å nå ut med evangeliet. Mange radiostasjoner i området sender programmene som Adama og medarbeiderne hans produserer, og de når mange.
For mer info, se her.

Tekst: Svein Gjære