18. juli 2018
  |  Logg inn
Stenging av Vinne kyrkje
Stenging av Vinne kyrkje

Vinne kyrkje vert stengd frå 6. mars til 31. mars grunna innvendige omgjeringar.

Vi gjer med dette merksam på at Vinne kyrkje må stenges for alle kyrkjelege handlingar og anna aktivitet i tida frå måndag 6. mars til fredag 31. mars 2017.

Det skal i denne perioden gjerast følgande innvendige arbeider:

  • Utskifting av alle røyromnar til benkevarmarar under kyrkjebenkane. Alle benkar vert i denne samanhengen fjerna frå plassen sin for å ta bort hattehylle og montere benkevarmarar.
  • Skifte av el-tavle bakom alteret og nødvendige elektriske arbeider ut over dette.
  • Sliping og lasering av golv.

Vinne kyrkje vil være i bruk til kyrkjelege handlingar i påska. I veke 16, 17 og 18 kan det verte sluttføring av sikringstavle og oppkopling av røyromnar. Dette vil vi komme tilbake til.

Spørsmål kan rettast til kyrkjeverjen.
 

Arbeidet i Vinne kyrkje er godt i gang. Her flyttes preikestolen ut av kyrkja og kyrkjetenar Anne Høknes nytter høvet til ei siste preiken.