18. juli 2018
  |  Logg inn
Første menighetsblad på 13 år
Første menighetsblad på 13 år

Jula kommer med gaver i alle størrelser og fasonger. Nå også med første utgave av menighetsbladet i Levanger på 13 år.

Jula kommer med gaver i alle størrelser og fasonger. Nå også med første utgave av menighetsbladet i Levanger på 13 år.

Det rykende ferske bladet er både fargerikt og innholdsrikt med sine 28 sider. Redaktør og menighetsrådsleder Arne Okkenhaug hilser og det er en grundig presentasjon av alle som har tjeneste knyttet til Levanger menighet. Videre får vi en innføring i den nylig vedtatte strategiplanen, der visjonen sier at kirka i Levanger skal være "en åpen dør til tro, håp og kjærlighet".

Ut over dette skrives det om den dramatiske historia til Levanger kirke, det fortelles om frivilligheten i Levanger, den nye ungdomspresten Gaute, kulturkirka, planer om oppussing av kirka og mye mer.

Hvis du ikke har fått bladet i postkassen, må du dra til naboen på julebesøk og høre om ikke hun/han har menighetsbladet i Levanger til gjennomsyn - eller du kan ta kontakt med kirkekontoret. Alternativt kan du se på bladet i lavoppløselig pdf-ugave her (NB: Yter ikke de flotte bildene full rettferdighet).