18. juli 2018
  |  Logg inn
Biskop Tor Singsaas går av neste sommer
Biskop Tor Singsaas går av neste sommer

Biskopen fyller 69 år i 2017, og går av i begynnelsen av juni. Visitasen i Ytterøy, Okkenhaug og Levanger ble derfor den siste for biskop Tor.

Tor Singsaas ble vigslet til biskop i Nidarosdomen den 14. desember 2008. Biskopen fyller 69 år 1. februar neste år, og biskop Tor har orientert det valgte bispedømmeråd, proster og prester samt staben ved bispedømmekontoret om at han nå går av for vel oppnådd aldersgrense. Offisielt er avgangsdatoen 1. september, men grunnet ferieavvikling og annet vil tidspunktet for avgangen i praksis bli begynnelsen av juli.

2. november sender biskop Tor Singsaas sin avskjedssøknad til Kirkerådet med kopi til departementet. Her skriver biskopen blant annet:

«Jeg vil ved avskjeden ha gjort tjeneste i Nidaros bispedømme i underkant av 40 år. Mitt ønske har vært å være nær der folk lever og virker i Nidaros bispedømme. Her hører jeg til, med mitt liv og min tjeneste. Mitt valgspråk har vært; «Glad i mennesker, - glad i Jesus Kristus».

I Trøndelag er «kristendom lettere gjort enn sagt». Her er stor kjærlighet til kirke og menighet som stikker dypt, og som vises på mangt vis, ofte indirekte,- ikke nødvendigvis med ord, men med troverdige handlinger.

Den største begivenhet av meget stor kirkehistorisk betydning i min tid som Nidaros biskop er utvilsomt opprettelsen av Presesembetet for Bispemøtet i 2011. Det har vært særdeles viktig og gledelig for meg at presesembetet ble lagt til Nidaros domkirke/Erkebispegården og Nidaros bispedømme.

Det (har også) vært særdeles meningsfullt å få arbeide med spørsmål knyttet til den sør-samiske befolkning, fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør, som biskopen i Nidaros har et tilsynsansvar for. Opprettelsen av «Samisk menighet i sør-samisk område» på Kirkemøte i 2015, var en historisk begivenhet.»

Biskopen retter også i sitt avskjedsbrev en særlig takk til alle medarbeidere i kirken i Nidaros, samt alle institusjoner og organisasjoner han har hatt relasjon til i sitt arbeid. 

Det blir avskjedsgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. juni, 2017.

Biskop Tor var nylig på visitas i Ytterøy, Okkenhaug og Levanger. Dette ble den siste visitasen Tor Singsaas gjennomførte som biskop i Nidaros.

Arbeidet med å finne en etterfølger til den folkekjære biskopen vår er allerede i gang. Menighetsråd og Fellesråd med flere vil en av de nærmeste dagene derfor motta et brev der de blir bedt om å foreslå kandidater de ønsker skal vurderes som ny biskop i Nidaros. Frist for innsendelse vil være 28. november. Etter dette følger en nominasjonsprosess som følger et stramt løp og reglement, før ny biskop ansettes i Kirkerådets møte medio juni 2017.