18. juli 2018
  |  Logg inn
Frosta kirke 150 år
Frosta kirke 150 år

Frosta kirke fyller 150 år i høst med et fyldig jubileumsprogram.

Den 24. oktober i år er det 150 år siden Frosta kirke ble innviet. Dette skal naturligvis feires.

Kirka har fått en betydelig ansiktsløftning fram mot jubileet. Den ble malt utvendig i 2014, og høst har muren blitt slemmet. I tillegg har våpenhuset blitt oppmalt innvendig, og det er bygd et podium framme i koret som skal fylle mange formål - kanskje først og fremst gi enda bedre kontakt mellom prest og menighet.

Universell utforming har vært et førende prinsipp for den innvendige omgjøringen. Noen arbeider gjenstår i påvente av godkjenning fra Nidaros bispedømmeråd/Riksantikvaren.

Vil du delta i feiringen av Frosta kirke, finner du en rekke gode muligheter i jubileumsprogrammet nedenfor.

Onsdag 19.oktober
Kl. 19:00          Salmekveld – kjente og kjære salmer

Lørdag 22.oktober
Kl. 11:00          Turmarsj – start og innkomst ved Sanitetshuset.
Forskjellige ruter, alle om kirka. Start mellom kl. 11 og 12. Startkontingent: Kr 60,-/30,-.
Kaffesalg

Kl. 18:00          Samtale om fortid og nåtid.
Deltakere: To tidligere sokneprester i Frosta: Trond Henning Kasbo og Gustav Danielsen, søster Hanna-Marie fra Tautra Mariakloster og sokneprest Kristin Mørreaunet Bentzen.
Historisk tablå ved Neset Teaterlag.

Søndag 23.oktober
Kl. 11.00          Jubileumsgudstjeneste
Biskop Tor Singsaas, prost Nils Åge Aune, prestene Trond Henning Kasbo, Gustav Danielsen og Kristin Mørreaunet Bentzen.
Sang og musikk ved Jan Inge Moksnes, Marte Lovise Elnan Aune, RejoiSing og Skolekoret.

Kl. 13:00          Kirkekaffe på Bjørkly bedehus
 
Mandag 24.oktober
Kl. 19:00          Sang- og musikkveld
Kor-Ækt, RejoiSing, Veinmel & Krinolin, Frosta Skolemusikk, Frosta Storband, Musikklaget Klang og Frosta Kulturskole
Inngang kr. 150,-, barn gratis.

Velkommen til feiringen!