18. juli 2018
  |  Logg inn
Navnet minnelund i Verdal tatt i bruk
Navnet minnelund i Verdal tatt i bruk

Navnet minnelund i Verdal er tatt i bruk, og det er allerede gjennomført en håndfull urnenedsettelser.

Navnet minnelund i Verdal er tatt i bruk, og det er allerede gjennomført en håndfull urnenedsettelser.

Navnet minnelund på Verdalsøra har plass til 192 urnegraver og har to gravmonumenter med plass til 96 minneplater hver.

Det er anleggsgartnerfirmaet Arentz og Munkeby som har stått for gjennomføringen, etter at de vant anbudskonkurransene tidligere i sommer. Det er Løvetanna Landskap AS som har utarbeidet planene for minnelunden på Verdalsøra kirkegård, og saken har hatt sin behandling i Stiklestad menighetsråd, Sør-Innherad kirkelige fellesråd og hos Nidaros bispedømmeråd.

Det er nå etablert navnet minnelund både i Verdal, Frosta og Levanger.