18. juli 2018
  |  Logg inn
Nidarosen til Øyvind Berg
Nidarosen til Øyvind Berg

Hedersprisen Nidarosen 2016 ble delt ut til en overrasket og glad Øyvind Berg under visitasmøtet i Levanger menighetshus søndag 9. oktober. 

Det var juryleder Audhild Morken fra Verdal som delte ut prisen. I juryens begrunnelse kan man blant annet lese:

"Øyvind Tore Berg er en fremragende representant for frivilligheten i Den norske kirke. Han stiller alle sine talenter til disposisjon og er en viktig medarbeider i Levanger menighet. Øyvind har et dypt engasjement og en bred kompetanse. Han ser behov og muligheter, tar initiativ og gjennomfører".

I tillegg til dette trekker juryen spesielt fram hans tillit i det økumeniske fellesskapet i det mangfoldige kirkelandskapet i Levanger. Dette var et tema også prisvinneren selv trakk fram i takketalen sin etter at han hadde mottatt prisen.

Øyvind Berg er født i Tromsø i 1954 og har utdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø og Lærerskolen i Trondheim. Øyvind har hatt en rekke verv og frivillige oppdrag; leder i Levanger menighetsråd fra 2005 - 2009, vikarierende dirigent for Levanger kantori, ledet ulike prosjektkor og kor Fokus, laget ulike produksjoner og musikaler, komponert og gitt ut egne sanger og vært en av stifterne av den kristne musikkfestivalen "KRISMUS", stått i bresjen for det årlige felleskirkelige arrangementet "Alle menigheter synger julen inn" og mye, mye mer!

Nidarosen er en pris som Nidaros bispedømmeråd innsatte rundt 2000-årsskiftet for å sette søkelyset på og gi honnør til personer eller grupper som over tid har bidratt til å virkeliggjøre visjonen om kirken i Nidaros som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Juryleder er for tida Audhild Morken, og hun har med seg Bertil Jønsson og Endre Lorentzen i perioden 2014 - 2017.

Bildetekst: Prisvinner Øyvind Berg (3. fra venstre), flankert av biskop Tor Singsaas (t.v.) og menighetsrådsleder i Levanger Arne Okkenhaug (t.h.). Juryleder Audhild Morken helt til venstre på bildet. Foto: Gunnar Winther