18. juli 2018
  |  Logg inn
Biskop Tor på visitas
Biskop Tor på visitas

Biskopen var fra 5. - 9. oktober på besøk i Okkenhaug, Ytterøy og Levanger menigheter.

Biskopen var fra 5. - 9. oktober på besøk i Okkenhaug, Ytterøy og Levanger menigheter.

Det var et omfattende program som Tor Singsaas skulle gjennom disse vakre høstdagene i Levanger, blant annet:

  • Vandring langs pilgrimsleia til Munkeby
  • Folkemøte, salmemesse og mye annet program i Okkenhaug
  • "Engler daler ned i skjul" - skoleforestilling i Levanger kirke
  • Skolegudstjeneste og fredagskaffe på Ytterøy
  • Samtale med Ytterøykylling og litauere om integrering
  • Møter med kommuneledelsen, ungdomsskoleelever, Leira mottak, menighetsrådene og Sør-Innherad kirkelige fellesråd, pluss mange flere
  • Visitasgudstjeneste søndag 9. oktober i Levanger kirke

De tre menighetsrådene og alle ansatte knyttet til menighetene hadde gjort grundige forberedelser, og Tor Singaas visste å sette pris på de møteplassene som ble skapt under visitasen.