18. juli 2018
  |  Logg inn
To nye navnede minnelunder er snart ferdige
To nye navnede minnelunder er snart ferdige

De navnede minnelundene på Frosta og i Verdal er straks ferdige.

Arbeidet med de navnede minnelundene på Frosta og på Verdalsøra kirkegård er nå helt i sluttfasen, og begge vil være klare til bruk i midten av oktober. Minnelunden på Frosta vil med dette også være klar til kirkas 150-årsjubileum.

Navnet minnelund på Verdalsøra har plass til 192 urnegraver og har derfor to gravmonumenter med plass til 96 minneplater hver. Minnelunden på Frosta lages for halvparten så mange urner, og det er derfor behov for bare et gravmonument.

Det er anleggsgartnerfirmaet Arentz og Munkeby som står for gjennomføringen begge steder, etter at de vant anbudskonkurransene tidligere i sommer. Det er Løvetanna Landskap AS som har utarbeidet planene til begge minnelunder, og sakene har hatt sin behandling i de respektive menighetsråd, Sør-Innherad kirkelige fellesråd og hos Nidaros bispedømmeråd.

Det er tidligere etablert navnet minnelund på Levanger kirkegård, og flere følger i årene som kommer.


Bilder fra navnet minnelund på Frosta:
Foto: Olav Skogen