18. juli 2018
  |  Logg inn
Varm velkomst for ungdomsprest Gaute
Varm velkomst for ungdomsprest Gaute

Det var både forventning og høytid da Gaute Susort Aurdal ble ønsket velkommen i Levanger kirke søndag 18. september.

Det var både forventning og høytid da nypresten Gaute Susort Aurdal ble ønsket velkommen med tjenestebrev fra biskopen og forbønn i Levanger kirke søndag 18. september.

Gaute har allerede vært ansatt i stillingen i et år, men har hatt utsatt oppstart for å avtjene førstegangstjenesten som feltprest i Nord-Norge.

Gaute skal være menighetsprest i Levanger og Alstadhaug sokn, og vil også ha plass i Markabygda menighetsråd. I tillegg får den nye presten spesielt ansvar for ungdomsarbeidet.

Gaute er prestesønnen som selv ble prest, noe det var tydelige spor av i gjennomføringen av søndagens gudstjeneste. Levanger kirkes liturgi var allerede stødig på plass, og dagens preken viste en moden og tydelig forkynner. Så kom og hør!  

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetshuset, med overrekkelse av velkomstgave og taler. Sokneprest Kjartan Bergslid intervjuet sin nye kollega, og det kan konstateres at Sør-Innherad prosti har fått en særdeles sporty prest i sin midte. Gaute har vært på juniorlandslaget i kajakk, og er ellers svært allsidig når det kommer til idrett.

Bildetekst: Fra venstre sokneprest Kjartan Bergslid, nestleder i Levanger menighetsråd Eva Elisabeth Borge, nyprest Gaute Susort Aurdal og prost Nils Åge Aune. Foto: Gunnar Winther