18. juli 2018
  |  Logg inn
Ledig stilling i trosopplæringen
Ledig stilling i trosopplæringen

Det er ledig 50 % fast stilling som menighetspedagog i trosopplæringen i Verdal fra 1.8.17.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme. Prostiet dekker de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta med samlet 37.000 innbyggere. Sør-Innherad kirkelige fellesråd dekker 12 menigheter med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni.

Menighetspedagog i trosopplæringen i Verdal

Det er ledig 50 % fast stilling som menighetspedagog i trosopplæringen i Sør-Innherad prosti fra 1.8.17. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til menighetene i Verdal, men det kan også forekomme sporadisk tjeneste andre steder i prostiet.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Planlegging og gjennomføring av trosopplæringsarbeid i Stiklestad, Vera, Vinne og Vuku menigheter med forankring i eksisterende aktiviteter og vedtatt lokal plan for trosopplæring i menighetene.  
 • En viktig del av arbeidet vil være videreutvikling og gjennomføring av trosopplæringsarbeid for aldersgruppa 15-18 år.
 • Samarbeid om felles prosjekt og tiltak med de andre menighetene i Sør-Innherad prosti.
 • Rekruttering og veiledning av frivillige medarbeidere.

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen. I tillegg vil musikk i fagkretsen være en fordel.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Er kontaktskapende og trives sammen med barn og unge
 • Har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Kan samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige
 • Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre
 • Er fleksibel med tanke på arbeidstid og har mulighet til å jobbe noen kvelder og helger

VI TILBYR

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP

Det kreves medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), og det er ønskelig at den tilsatte kan disponere egen bil. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til linjeleder for opplæring Martha Garborg Bergslid, tlf. 982 45 326 eller kirkeverge Gunnar Winther, tlf. 467 81 767. Les mer om oss på sikirken.no.

Søknad med CV sendes Sør-Innherad kirkelige fellesråd, e-post: post@sikirken.no.

Søknadsfrist: 16.5.17