16. desember 2018
  |  Logg inn
Christine Waanders overtar som prost etter Nils Åge Aune
Christine Waanders overtar som prost etter Nils Åge Aune

Christine Waanders overtar som prost i Sør-Innherad prosti når nåværende prost Nils Åge Aune flytter til Trondheim for å bli prost i Strinda, Byåsen og Heimdal prostier.

Sokneprest Christine Waanders overtar som prost i Sør-Innherad prosti når Nils Åge Aune starter i sin nye jobb i Trondheim den 20.november. Christine kommer fra byen Harsewinkel i Tyskland. Hun har studert teologi både i Berlin og ved Menighetsfakultetet i Oslo, og ble ordinert til prest i Nidarosdomen i 2008. Waanders har vært sokneprest i Vinne og Vuku siden 2009.

- Dette er en ny og spennende utfordring. Jeg mener at jeg har lederegenskaper som jeg kan få bruk for i jobben som prost. Samtidig er det betryggende å vite at det allerede er et godt arbeidsklima blant prester og andre kirkeansatte i regionen. Her finnes mange dyktige medarbeidere, sier Christine Waanders til bispedømmerådets nettside.

Christine Waanders er konstituert i stillingen fram til 31.07.2018. Bispedømmerådet har for tiden en sak til behandling om ressursutnyttelse i bispedømmet hvor det bl.a. ligger et forslag om sammenslåing av Sør-Innherad og Stjørdal prosti. Dette ventes å bli avklart våren 2018.

Nils Åge Aune slutter som prost i Sør-Innherad prosti for å tiltre prostestillingen i Strinda prosti. Han tar også som en prøveordning, over ledelsen av Byåsen og Heimdal prostier.

- Dette er en stor og spennende lederutfordring, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg er full av forventning overfor det som venter meg i Strinda og Trondheim, sier Nils Åge Aune i forbindelse med jobbskiftet.

Nils Åge var prest i Verdal fra 1995 inntil han ble prost her i Sør-Innherad i 2006.

Det blir avskjedsgudstjeneste for Nils Åge i Stiklestad kirke den 5. november kl. 11:00 med påfølgende kirkekaffe på SNK. Gudstjenesten og kirkekaffen er åpen for alle.

Vi ønsker Christine og Nils Åge lykke til i sine nye stillinger.

 

Alle foto: Magne Vik Bjørkøy