16. desember 2018
  |  Logg inn
Kirketjenerne testet brannslukking
Kirketjenerne testet brannslukking

Kirketjenerne fikk prøve brannslukking på Verdal brannstasjon.

Kirketjenerne i Frosta, Levanger og Verdal besøkte Verdal brannstasjon i sitt siste felles møte. Her fikk de en orientering om forebygging av brann i kirkene og etterpå fikk de prøvd ut hvordan det er å slukke brann med pulverapparat. Noen hadde prøvd dette før, men for de fleste var det første gang. Dette var en nyttig erfaring å ha med seg, men som alle håper å ikke få bruk for i kirkene våre.