16. desember 2018
  |  Logg inn
Diakonvigsling i Levanger
Diakonvigsling i Levanger

Søndag 10.desember skal Rønnaug Torland Løvrød vigsles til diakon i Levanger kirke. 

Under gudstjenesten i Levanger kirke søndag 10.desember skal Rønnaug Torland Løvrød vigsles til diakon. Det er biskop Herborg Oline Finnset som foretar den høytidelige handlingen. Rønnaug er tilsatt som diakon i Frosta, Åsen og Levanger og er linjeleder for diakonene i Sør-Innherad prosti.
Under gudstjenesten vil i tillegg til biskopen, også sokneprest Kjartan Bergslid og kantor Erling Neergård delta. Det blir dåp og nattverd i gudstjenesten og sang av gospelkoret RejoiSing.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Bamberg arbeidskirke.
Alle er velkommen til kirken og Bamberg!