16. desember 2018
  |  Logg inn
Avskjed med Kjartan prest på Levanger
Avskjed med Kjartan prest på Levanger

28.januar holdt Kjartan Bergslid sin avskjedsgudstjeneste i Levanger kirke. Han er fra 1. februar sokneprest i Hoeggen menighet i Trondheim.

Foto: Marit Arnesen Veimo
 
Levanger kirke var nesten fullsatt søndag 28.januar når Kjartan Bergslid skulle takkes av etter 14 år som en aktiv og avholdt sokneprest i Levanger. Fungerende prost Eirik Bakken, takket Kjartan i kirken for hans innsats i menigheten. Han betegnet sin gode kollega og venn som både arkitekt og byggherre. Sammen har de utfylt hverandre, ikke minst i arbeidet med konfirmanter.
Kantor Erling Neergård takket på sin side med å hedre soknepresten med en egen motett. ”Som når en mann sår korn i jorden” ble framført av Levanger kantori.
Etter gudstjenesten inviterte menighetsrådet til kirkekaffe på Menighetshuset hvor det var flere takketaler, både av det alvorlige slaget, men også hvor det kom fram mere humoritiske ting fra Kjartans virke som sokneprest i Levanger. Og vi som kjenner Kjartan vet at hos ham er aldri humoren langt unna selv om temaet ellers kan være av det seriøse slaget.
Vi takker Kjartan Bergslid for vel utført tjeneste i Levanger og ønsker lykke til i Stiftstaden.