20. januar 2019
  |  Logg inn
Endringer i Ekne kirke
Endringer i Ekne kirke

Kirketjener Jens Undlien har gitt Ekne kirke en innvendig oppgradering.

 


 

I Ekne kirke har kirketjener Jens Undlien bygd handikaprampe mellom kirkeskipet og alterpartiet i kirka. Rampen er leddet og laget i kileform, slik at den kan slåes opp og danne et trinn når plassen skal brukes til kor. Dette er en "patent" som Jens har utviklet selv og som han også har brukt i Åsen kirke.
Klokkerstolene som stod på hver side i koråpningen er tatt bort slik at det er blitt et åpnere frontparti i kirka. Samtidig er den fremste benken på hver side forkortet.
Disse tiltakene skal gjøre kirka mere fleksibel og bedre egnet til bruk bl.a. ved begravelser, konserter, trosopplæringstiltak, m.m.