21. mai 2019
  |  Logg inn
Ferdig renovert bårerom i Åsen kirke
Ferdig renovert bårerom i Åsen kirke

Rause gaver og solid innsats fra "Fjøsgjengen" og kirketjener Jens Undlien har bidratt til at bårerommet i Åsen kirke kan tas i bruk i ny drakt.

Bårerommet i Åsen kirke har ikke vært i bruk på en god del år, men det har vært et sterkt ønske i menigheten og lokalsamfunnet om å få gjort noe med dette.

Etter gaver fra Einar, Georg og Nils Opøien var det økonomiske grunnlaget sikret, og de utvendige arbeidene med helt nytt inngangsparti ble igangsatt sommeren 2017. Dette skjedde imidlertid ikke i form av innleie av kostbare entreprenører, men som dugnadsinnsats fra den lokale "Fjøsgjengen" i samspill med kirketjener Jens Undlien. Med til historien her hører det også at steinfirmaet Vikaune fabrikker AS ved daglig leder Terje Gaarden ga all utvendig stein i gave til prosjektet.

I høst og vinter har så kirketjener Jens gjort ferdig bårerommet innvendig, og det var mange lovord å høre til også den jobben fra de frammøtte under den formelle åpningen av bårerommet 12. februar.