23. april 2019
  |  Logg inn
Martin Brenne Wigtil blir ny sokneprest i Levanger
Martin Brenne Wigtil blir ny sokneprest i Levanger

Martin Brenne Wigtil har takket ja til stillingen som sokneprest i Levanger, med oppstart 1. september.

Martin Brenne Wigtil har takket ja til stillingen som sokneprest i Levanger, med oppstart 1. september.

Den nye soknepresten jobber i dag som kapellan i Sande menighet i Vestfold. Denne jobben har Martin hatt siden han ble ferdig utdannet Cand.theol. fra Menighetsfakultetet i 2014. 

Martin er gift med Iselin og har to barn på henholdsvis 3 og 1 år. Martin kommer opprinnelig fra Skogn, hvor han hadde hele oppveksten sin.

Vi ønsker Martin velkommen til Levanger og Sør-Innherad!