19. august 2018
  |  Logg inn
Prester bytter tjenestested
Prester bytter tjenestested

Fra 1. august bytter prestene Åse Marit Prestrud Mahlum og Gaute Susort Aurdal tjenestested.

To av prestene våre ønsker å flytte fokuset i tjenesten sin til andre områder enn dem de i dag er knyttet til.

 

Fra 1. august 2018 blir derfor Åse Marit Prestrud Mahlum fungerende menighetsprest i Levanger, Alstadhaug og Markabygda sokn, mens Gaute Susort Aurdal blir fungerende sokneprest i Stiklestad.

 

Konstituert prost Christine Waanders sier hun er glad for at vi kan arrangere dette til det beste for prestene og menighetene.

 

Åse Marit og Gaute beholder stillingene de har, men endringen innebærer at de overtar hverandres arbeidsoppgaver. Gaute får kontor i Verdal og Åse Marit i Levanger.

 

Å flytte prestene ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, og dette er noe som begge prestene ønsker å være med på.

 

- Jeg håper at de lokale menighetene, menighetsrådene og stabene tar godt imot sine nye prester og kollegaer, og at de i lag ser på de nye mulighetene som følger med denne endringen, avslutter Christine Waanders.