23. april 2019
  |  Logg inn
Ledig stilling: Diakon med hovedarbeidssted Verdal (100 % fast stilling)
Ledig stilling: Diakon med hovedarbeidssted Verdal (100 % fast stilling)

Det er ledig 100 % fast stilling som diakon i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med tiltredelse så hurtig som mulig. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til menighetene i Verdal, men det vil også være tjeneste i Skogn / Levanger.

Det er ledig 100 % fast stilling som diakon i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med tiltredelse så hurtig som mulig. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til menighetene i Verdal, men det vil også være tjeneste i Skogn / Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Diakonen skal lede menighetenes diakonale arbeid og ha ansvar for å videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan i menighetene
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige innenfor diakonitjenesten
 • Forebyggende og oppsøkende virksomhet, samtaler med mennesker som trenger hjelp omsorg og støtte
 • Gjennomføring av arrangementer for ulike grupper i menigheten; slik som pensjonisttreff, institusjonsandakter, sorggrupper, tiltak for barn og unge, gjennomføre kurs etc.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
 • Erfaring fra diakonalt arbeid
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person som kan arbeide selvstendig og samtidig jobbe i team, er tillitsvekkende, utadvendt og kontaktskapende.

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP

Annet
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29. Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

For øvrig vises til «Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner» fastsatt av Kirkemøtet 20. november 2004 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke. Dersom det blant søkerne ikke er grunnlag for tilsetting av diakon, kan personer med annen relevant utdanning tilsettes midlertidig som diakonimedarbeider under forutsetning av at den som ansettes gjennomfører videreutdanning til diakon og da kvalifiserer til den utlyste stillingen.


Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til kirkeverge Gunnar Winther, tlf. 467 81 767.


Det søkes elektronisk på stillingen ved å klikke på denne lenken til annonse på kirkejobb.no.


Søknadsfrist: 8.8.2018