27. mars 2019
  |  Logg inn
Martin Brenne Wigtil innsettes som sokneprest i Levanger
Martin Brenne Wigtil innsettes som sokneprest i Levanger

I Levanger kirke søndag 9. september kl 11:00 har du sjansen til å se og høre den nye soknepresten.

I Levanger kirke søndag 9. september kl 11:00 har du sjansen til å se og høre den nye soknepresten.

Etter gudstjenesten blir det mulig å slå av en prat med Martin under kirkekaffen i Bamberg arbeidskirke.

Konstituert prost Christine Waanders deltar også under gudstjenesten, der hun blant annet skal lese opp biskopens kallsbrev til Martin.

Den nye soknepresten skal preke over Peters første brev kapittel 4 vers 12 - 19, og det er både dåp og nattverd i gudstjenesten.

Martin Brenne Wigtil har kommet med hele familien til Levanger; kona Iselin og to barn på henholdsvis 4 og 2 år. Før det var han kapellan i Sande menighet i Vestfold, en jobb han fikk da han var ferdig utdannet Cand.theol. fra Menighetsfakuktetet i 2014. Martin kommer opprinnelig fra Skogn, hvor han hadde hele oppveksten sin.

Benytt sjansen til å ønske Martin og familien hans velkommen!