19. juli 2019
  |  Logg inn
Slik kan du påvirke kirken
Slik kan du påvirke kirken

- Å bli med i menighetsråd og bispedømmeråd kan være din mulighet til å påvirke kirken i lokalsamfunnet, sier Knut Kittelsaa. Han er prosjektleder for Kirkevalget 2019 i Nidaros. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

- Vil du påvirke hvordan kirken fremstår, eller hvordan kirken skal arbeide i ditt lokalsamfunn, er muligheten her akkurat nå, sier Knut Kittelsaa. Han er ansvarlig for gjennomføringen av Kirkevalget 2019 i Nidaros. Og han oppfordrer alle til å gripe muligheten og stille som kandidat.

Arbeidet med å finne gode kandidater til trønderske menighetsråd og bispedømmeråd er i gang. Slik skal et moderne kirkedemokrati fungere; alle medlemmer skal ha mulighet til å påvirke sin lokale kirke og menighet.

- Dette er et allsidig og spennende verv. Å sitte i menighetsråd gir muligheter i alle retninger i lokalsamfunnet. Det kan handle om kultur, eldreomsorg, trosopplæring, kirkebygg eller hvordan den lokale gudstjenesten skal være. Kirka skal ikke tres nedover hodet på dem som bor i bygda, alle som bor der skal ha mulighet til å påvirke, understreker Kittelsaa.

Han har vært prest i Nidaros i over 40 år, og kjenner derfor trønderkirka bedre enn mange. Nå besøker han menigheter i hele bispedømmet for å informere om Kirkevalget og inspirere til å stille opp på listene.

- En lokal valgkomité setter opp en liste i hver menighet, her håper vi at folk sier ja om de blir spurt. I tillegg er det mulig for hvem som helst å sette opp en egen liste. Så lenge nominasjonsgruppa er registrert innen 1. mars og ferdig liste er på plass til 30. april, er den med i valget, forteller Kittelsaa.

Snart 100 år med demokrati

Kirken har etter hvert en lang demokratisk tradisjon. Det første menighetsrådsvalget var i 1923, deretter har kirke og menighet blitt styrt av helt vanlige mennesker fra lokalsamfunnet, og dermed blitt ytterligere forankret.

Jobben er imidlertid ikke gjort når det riktige antall kandidater er på plass. På dagen for selve kirkevalget i september 2019 er det minst like viktig at flest mulig av kirkens medlemmer møter opp og gir sin stemme. Slik kan alle være med på å påvirke.

Skal velge bispedømmeråd og kirkemøte

Det er ikke bare lokalmenigheten sitt råd som skal velges i Kirkevalget 2019. Hvert bispedømme har også et eget bispedømmeråd, som vedtar regionale kirkesaker, deltar i nasjonale høringer om kirken eller gjennomfører tilsettinger av prester og andre ansatte.

Og ikke minst: Bispedømmerådenes medlemmer utgjør Kirkemøtet. Dette er kirkens «storting» som behandler overordnede nasjonale saker. Denne perioden har Kirkemøtet for eksempel avgjort den mye omtalte saken om likekjønnet vigsel.

Til valg for bispedømmeråd og kirkemøte forelå det ved forrige valg to lister; Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. Dette er en viktig del av kirkedemokratiet, og valgreglene har siden Kirkevalget 2015 gått ytterligere i retning av å legge til rette for at ulike lister stiller ved valg ved bispedømmerådsvalget/valg til Kirkemøtet. Grupper som vil stille egen liste må registrere seg innen utgangen av 2018, og ha listen klar innen 30. april. Menighetsrådene kan foreslå kandidater til både nominasjonskomiteens liste og til alternative lister.

Du kan lese mere om kirkevalget på https://kirken.no/valg