21. mai 2019
  |  Logg inn
Tre store rehabiliteringsprosjekt i 2019
Tre store rehabiliteringsprosjekt i 2019

Det vil bli gjennomført større utvendige rehabiliteringer knyttet til Levanger kirke, Vinne kyrkje og Åsen kirke i 2019.

Etter lengre tids planlegging er Sør-Innherad kirkelige fellesråd nå klar for tre større utvendige rehabiliteringer av kirker med oppstart i løpet av få måneder:

Levanger kirke
Første runde, prekvalifisering, ligger nå ute på Doffin med frist 15. mars. Oppdraget er delt opp i tre hoveddeler:
1. Fasadevask
2. Istandsetting og tettearbeider av 4 fialer (sidetårn) med tilhørende tekking og beslag mot hovedtårn.
3. Istandsetting av alle vinduer og dører

Vinne kyrkje
Anbudskonkurranse for istandsetting av tårnet på Vinne kyrkje vil komme på Doffin i løpet av kort tid.

Åsen kirke
Her arbeides det også med anbudsgrunnlaget for rehabilitering av kirketårnet, med forventet utlysning innen kort tid. 

Alle de tre oppdragene vil være godt synlige for både brukere av de tre kirkene og forbipasserende. Alt arbeid skal imidlertid gjennomføres som sikre arbeider for publikum, slik at bruk av kirkene skal kunne gjennomføres som vanlig. Når for eksempel vindusarbeidene kommer i gang i Levanger kirke, kan det likevel ikke være noen tvil om at dette vil merkes også inne i kirkerommet - kanskje ved at de store vinduene må tas ut og midlertidig platetekkes. Skal vi få gjort denne viktige jobben, er dette likevel ikke til å unngå.

Eventuelle spørsmål knyttet til de ovennevnte tre prosjektene kan rettes til kirkeverge Gunnar Winther på mobil 46 78 17 67.