19. juli 2019
  |  Logg inn
Stor glede over ny driftsbygning
Stor glede over ny driftsbygning

Ordfører Trine Haug foretok den offisielle åpningen av den nye driftsbygningen på Frosta etter gudstjenesten 17. mars.

Ordfører Trine Haug foretok den offisielle åpningen av den nye driftsbygningen på Frosta etter gudstjenesten 17. mars.

Med seg under snorklippingen hadde hun menighetsrådsleder Arve Loktu og kirketjener Selmar Greistad. Selmar fikk forøvrig velfortjent skryt fra mange hold for den iherdige innsatsen han har lagt ned i å få driftsbygningen så funksjonell som det nå framstår.

Prosessen fram til ferdig bygg har vært lang etter at den tidligere driftsbygningen ble revet. Dette har inkludert flere runder i formannskap/kommunestyre, og en god del spørsmål i kommunestyrets spørretime.

Under åpningen var det likevel bare lutter glede, og både menighetsråd og fellesråd takket under kirkekaffen kommunen for et framtidsrettet bygg.

Det gjenstår nå bare å få på plass en avtale mellom Frosta kommune og Sør-Innherad kirkelige fellesråd om drifting av bygget.