19. juli 2019
  |  Logg inn
Frosta er klare for Kirkevalget
Frosta er klare for Kirkevalget

Det arbeides for tida godt i menigheter og sokn for å finne kandidater til Kirkevalget 2019.

Spørsmålet er hva suksessformelen til Frosta menighetsråd er? Der har tre av de faste og to vara sagt ja til å bli med også ved høstens valg.

Kan trivsel og gitar være svaret? Menighetsrådsleder Arve Loktu og sokneprest Kristin M. Bentzen bidro ihvertfall med selvkomponert hyllest til kirketjener Selmar Greistad i forbindelse med den offisielle åpningen av ny driftsbygning ved Frosta kirke søndag 17. mars.

Å sitte i menighetsråd betyr at man må gjøre en innsats i fire år, men det gir også mye tilbake - og du får muligheten til å påvirke kirka lokalt.

Et menighetsråd/sokneråd i nærheten vil gjerne ha deg med på valglista!