Lister ved menighetsrådsvalget
28. januar 2020
  |  Logg inn
Lister ved menighetsrådsvalget
Lister ved menighetsrådsvalget

Her finner du listene ved menighetsrådsvalget for soknene i Sør-Innherad.


Trykk på et sokn for å se listen for dette soknet:

Alstadhaug

Ekne

Frosta

Levanger

Markabygd

Okkenhaug

Stiklestad

Vera og Vuku

Vinne

Ytterøy

Åsen