Nyvalgte menighetsråd/sokneråd i Verdal, Levanger og Frosta
28. mai 2020
  |  Logg inn
Nyvalgte menighetsråd/sokneråd i Verdal, Levanger og Frosta
Nyvalgte menighetsråd/sokneråd i Verdal, Levanger og Frosta

De nye menighets- og soknerådene er nå valgt. Rådene trer i funksjon 1. november.

Å lede det lokale menighetsarbeidet er et svært viktig tillitsverv innenfor Den norske kirke. Her kan du gjøre deg kjent med hvem som er valgt inn i menighetsråd/sokneråd i ditt sokn. Du får opp de nyvalgte rådene ved å velge din menighet nedenfor. I tillegg til de valgte medlemmene, sitter også lokal sokneprest i rådet.

Alstadhaug
Ekne
Frosta
Levanger
Markabygda
Okkenhaug
Stiklestad
Vinne
Vera og Vuku
Ytterøy
Åsen