Nasjonal pris til navna minnelund på Alstadhaug
28. mai 2020
  |  Logg inn
Nasjonal pris til navna minnelund på Alstadhaug
Nasjonal pris til navna minnelund på Alstadhaug

I konkurranse med 19 forslag fra hele landet, er navna minnelund på Alstadhaug kirkegård kåret til beste navna minnelund av Norsk forening for gravplasskultur.

Norsk forening for gravplasskultur lyste i år ut en konkurranse med tema beste navna minnelund. Det kom inn 19 forslag fra hele landet, blant dem Stavne, Moholt og Havstein i Trondheim. Under foreningens fagdager i Ullensvang ble det fredag formiddag avslørt at navna minnelund på Alstadhaug kirkegård gikk helt til topps.


Juryen har gitt følgende begrunnelse basert på kriteriene som var satt for prisen:

Bringe nyskaping inn i norsk gravplasskultur
Spesialdesigna gravminne med inspirasjon fra gammelt tekstilhåndverk. Nyskapende, men basert på gamle element. Kanter i laserskåret mønster som slipper lyset gjennom, fint å kombinere en annen kunstart med stål. Åpen og imøtekommende. Navneplatene kommer godt fram, det samme gjør beplantningen.

Være bærekraftig
Materialer med lang levetid.

At minnelunden og minnesmerker har lokal forankring og god stedstilpasning
Minnesmerket er felles for alle minnelundene innenfor fellesrådsområdet, men plasseringen og utformingen er tilpasset for hvert sted. Ligger veldig fint i landskapet. Fin og gjennomtenkt plantebruk.
Elementet (gravminnet) er tosidig, med plass til navneplater på hver side. Skiferdekke og grus rundt. Staudebeplantning. Benkene har samme overflatebehandling og fargesammensetning som minnesmerkene.

At minnelunden og minnesmerkene har brukervennlige løsninger
Navneplater plassert i god høyde. Sted for lys og blomster. Sittebenker. Blomstersted skygger ikke for navneplatene. God tilgjengelighet for alle, kombinert med rom for ettertanke. Lett å finne navn. Fin løsning for lys og blomster som ikke er for lav samtidig som det ikke er i veien for navneskilt.

Kirkeverge Gunnar Winther deltok via Skype under prisutdelingen, og sa blant annet følgende i takketalen:

  • Sør-Innherad kirkelige fellesråd er veldig glade og stolte over å få denne prisen. Vi har nå på plass fem navnede minnelunder; i Levanger, Verdal, på Frosta, i Åsen og prisvinneren på Alstadhaug. Prisen kan derfor sies å være et resultat av en bevisst satsing fra fellesrådet.
  • Levanger kommune har vært en helt avgjørende medspiller for gjennomføringen av prosjektet, både økonomisk og praktisk.
  • Løvetanna Landskap As har som et lite landskapsarkitektfirma bygget opp en unik kompetanse på navna minnelund, noe som Sør-Innherad kirkelige fellesråd har hatt særdeles god nytte av i planleggingen og gjennomføringen av alle våre prosjekt med navna minnelund.
  • Det var pådrivere for navna minnelund lokalt som jobbet for å påvirke kirkeverge og fellesråd lenge før den første navna minnelunden var på plass. Disse bør hedres i dag, og jeg håper som kirkeverge at de føler at denne prisen også tilhører dem.
  • Å jobbe med navnede minnelunder har vært noe av det mest spennende ved hele jobben som kirkeverge.

Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr 10.000.

Foto: Løvetanna Landskap