Jann Karlsen ny fellesrådsleder
29. september 2020
  |  Logg inn
Jann Karlsen ny fellesrådsleder
Jann Karlsen ny fellesrådsleder

Jann Karlsen har overtatt som ny leder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Det nye fellesrådet konstituerte seg 28. november og valgte der Jann Karlsen til sin nye leder. Jann Karlsen har tidligere vært ansatt i Sør-Innherad kirkelige fellesråd, både som daglig leder i Levanger, administrasjonsjef og også i perioder som konstituert kirkeverge. De siste årene har han vært fylkesekretær for KrF, mens han fra nyttår blir pensjonist. Jann Karlsen er også valgt til leder i Levanger menighetsråd.

Thor Bertil Granum, leder i Stiklestad sokneråd, ble valgt til nestleder i fellesrådet. Leder og nestleder sitter også i fellesrådets arbeidsutvalg (AU). Sverre Skogly fra Frosta ble tredje valgte medlem i AU. I tillegg møter prosten i dette utvalget.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort