Korona-tiltak
29. september 2020
  |  Logg inn
Korona-tiltak
Korona-tiltak

Det er som følge av Korona iverksatt konkrete tiltak i Stiklestad prosti som du kan lese om i denne artikkelen.

Det er som følge av Korona iverksatt følgende tiltak i Stiklestad prosti. Disse tiltakene gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

  1. Alle offentlige gudstjenester avlyses. Dette gjelder også påskens gudstjenester. Avtalt  dåp gjennomføres som en lukket seremoni for hver familie. Presten vil ta kontakt for å avtale tidspunkt på den avtalte dagen.
  2. Begravelser gjennomføres for nærmeste familie
  3. Vielser gjennomføres for nærmeste familie
  4. Alle konfirmasjoner flyttes til etter sommerferien.
  5. All konfirmantundervisning avlyses.
  6. Alle arrangement innen trosopplæring avlyses
  7. Alle andre arrangement i menighetene avlyses
  8. Alle våre kontorsteder er stengt for publikum

Men kirkens ansatte er tilgjengelig for samtale, fortrinnsvis på telefonizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort