Nye regler fra 15. mai for antall deltakere i begravelser
28. mai 2020
  |  Logg inn
Nye regler fra 15. mai for antall deltakere i begravelser
Nye regler fra 15. mai for antall deltakere i begravelser

I tråd med "Smittevernveileder - Bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke" er det fra 15. mai vedtatt nye tall for besøkende i begravelser hos oss.

  I tråd med "Smittevernveileder - Bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke" er det fra 15. mai vedtatt nye tall for besøkende i begravelser hos oss.
 

Hovedføringer for antall deltakere jamfør bransjestandarden for Den norske kirke er:

 • Maksimalt 50 deltakere i tillegg til medvirkende.
 • Minimum 1 meter avstand mellom deltakerne. Overstyrer maksimaltallet på 50 personer.
 • Alle smittevernreglene forøvrig skal overholdes.

Kirkebygg som kan ha 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes:

 • Frosta kirke rommer totalt nærmere 600 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 •  Levanger kirke rommer omlag 450 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Åsen kirke rommer i overkant av 400 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Stiklestad kirke rommer omlag 400 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Ytterøy kirke rommer totalt 350 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Alstadhaug kirke rommer totalt 280 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Verdalsøra kapell rommer omlag 200 personer og kan romme 50 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.

Kirkebygg som kan romme maksimalt 40 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes:

 • Ekne kirke rommer i underkant av 200 personer og kan romme 40 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Okkenhaug kirke rommer i underkant av 200 personer og kan romme 40 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Vuku kirke rommer i underkant av 200 personer og kan romme 40 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Vinne kyrkje har plass til litt over 150 personer og kan romme 40 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Markabygda kirke rommer litt over 150 personer og kan romme 40 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.

Antallsbegrensninger for de minste kirkebyggene:

 • Levanger kapell rommer totalt 100 personer. Defineres som lite og kan romme 25 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.
 • Vera kirke rommer 75 personer. Defineres som spesielt liten og kan romme 20 deltakere + medvirkende samtidig som smittevernhensyn overholdes.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til det ovennevnte, kan kirkeverge Gunnar Winther kontaktes på tlf. 46 78 17 67.