Maksimalt 15 personer i begravelser
2. april 2020
  |  Logg inn
Maksimalt 15 personer i begravelser
Maksimalt 15 personer i begravelser

Det er besluttet en maksimal grense på 15 personer i begravelser i hele Stiklestad prosti.

På grunn av koronakrisen, vil det i kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa være et tak på 15 deltagere under begravelser. Dette er bestemt av kommunale myndigheter i samråd med prost i Stiklestad prosti.

Disse seks kommunene utgjør Stiklestad prosti, og det har vært viktig for kirken å komme frem til en felles ordning for dette området.

Viktig med lik praksis

- Det har skapt en del diskusjoner og misforståelser når kommunene har hatt ulike regler for begravelsene i denne tiden. Jeg er svær takknemlig for at det nå blir lik praksis i hele vårt prosti, sier fungerende prost i Stiklestad, Christine Waanders.

Hun har stor forståelse for at dette er krevende for de sørgende, men det er likevel nødvendig å prioritere smittevernet akkurat nå.

- Det å ikke kunne invitere alle venner, arbeidskolleger og naboer til å samles for å ta avskjed, er naturligvis en ekstra belastning i sorgen. Her i prostiet er det tradisjon for at folk stiller opp i begravelser for å vise medfølelse og omsorg. Nå er vi imidlertid nødt til å følge de nasjonale og lokale retningslinjer, selv om det koster, sier Waanders.

Kan arrangere minnesamvær senere

Det maksimale deltagerantallet på 15 er antall pårørende. I tillegg kommer prest, kirkemusiker, eventuell solist, kirketjener og gravferdskonsulent.

- Slik de felles reglene nå blir for kommunene her, med 15 deltagere som tak, blir det først og fremst nærmeste familie som kan samles. Det kan være en idé å planlegge et bredere minnesamvær til etter at koronakrisen er over, sier Waanders.