20. januar 2019
  |  Logg inn
Leder i fellesrådet
Leder i fellesrådet

Lasse Sandø er leder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Nestleder i fellesrådet er Rune Haug.

Lasse Sandø er valgt fra Alstadhaug menighetsråd, mens Rune Haug er valgt fra Frosta menighetsråd.