17. desember 2017
  |  Logg inn
Leder i fellesrådet
Leder i fellesrådet

Lasse Sandø er leder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Nestleder i fellesrådet er Kolbjørn Lie.

Lasse Sandø er valgt fra Alstadhaug menighetsråd, mens Kolbjørn Lie er valgt fra Levanger menighetsråd.