Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Forsiden > Lenker
28. mai 2020
  |  Logg inn
Lenker

Trykk på lenkene for å se innholdet:
Opptakene her er tilgjengelig i en uke.
Flere av menighetene våre streamer gudstjenester og andre arrangementer på sine facebooksider.
Søk opp menigheten din og lik siden deres på facebook.

21.05.20 Gudstjeneste på Hallan kirkested
25.05.20 Kveldsbønn i Åsen kirke


For barn:
Pinsesamling i Verdal