17. mars 2018
  |  Logg inn
Informasjon

Konfirmasjonsdatoer:

Du kan velge mellom følgende dager. Maks 16 konfirmanter pr. gudstjeneste. Først til mølla-prinsippet.

  • Lørdag 26. mai kl 11:00
  • Lørdag 26. mai kl 13.00
  • Søndag 27. mai kl 11:00

Om skjemaet

Dette registreringsskjemaet inneholder 5 sider:

  1. Informasjon om konfirmant
  2. Valg av konfirmasjonsdato
  3. Informasjon om foresatt 1
  4. Informasjon om foresatt 2
  5. Oppsummeringsside -send-knapp

Konfirmanter som bor på Nesset registrerer seg under Levanger menighet.

Påmelding til konfirmasjon
Konfirmanten  
Jeg melder meg på som konfirmant. For å få utbytte av konfirmasjonstida, vil jeg slutte opp om programmet, og følge de reglene som gjelder.
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.

Vi trenger ditt mobilnummer for å sende SMS-meldinger til deg ved behov, og e-postadressen for å gi deg mer informasjon ved behov.

Dersom du er døpt et annet sted enn i Sør-Innherad prosti må du sende oss dåpsattesten din.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Skriv opp navnet på to av dem du ønsker å være på gruppe med. Vi kan love at du får være på gruppe med en av dem.