Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Konfirmant > Frosta/Åsen
28. mai 2020
  |  Logg inn
Informasjon om konfirmasjon


 

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2020 I FROSTA OG ÅSEN!
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og om andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

HVA MED MEG SOM IKKE ER DØPT?
For å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en privat seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare spedbarn som blir døpt.

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Gå inn på www.sikirken.no Finn fanen som heter Konfirmant. Trykk på denne. Finn Frosta og Åsen menighet i listen og klikk på den. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere. Meld på helst innen 15. september 2019.

KONFIRMANTAVGIFT: Kr 1.800,-. Denne dekker alle utgifter til konfirmasjonstiden.
Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:
*Vi bryr oss om konfirmantene
*Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig
*Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter
*Vi sender ut informasjon i god tid
*Vi svarer på epost og telefon

Av konfirmanten forventes det at:
*Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter
*Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden
*Du møter presis til timene og tar med Bibel og skrivesaker
*Du tar igjen fravær med oppgaveløsning eller annen avtalt aktivitet

Av de foresatte forventes det at:
* Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.
* Dere stiller på fasteaksjonen med bilkjøring eller annen praktisk hjelp.
* Dere møter på foreldremøtene


KONFIRMANT I ÅSEN MENIGHET
Innholdet i konfirmasjonstiden i Åsen 2019/2020 blir som følger:
Undervisning, 8 gudstjenester, fasteaksjon, leir (leiren varer fra fredag til søndag) øvingskveld med fotografering og kappeprøving uken før konfirmasjonen.

Alle må gå på minst 8 gudstjenester det året dere skal konfirmeres. Dere kan velge selv når dere vil gå på de 5 av dem. 3 av de 8 gudstjenestene er allerede bestemt og obligatoriske for alle:

  • Presentasjonsgudstjenesten: søndag 22. september 2019 kl 11.00
  • Fastegudstjenesten: søndag 29. mars 2020 kl 11.00
  • Konfirmasjonsgudstjenesten: lørdag 6. juni 2020 kl 11.00


KONFIRMANT I FROSTA MENIGHET – LEIR-konfirmasjon
For dere som skal konfirmeres i 2020 har Frosta menighet et samarbeid med MiG Tautra om å tilby leirkonfirmasjon. Det betyr at dere får et mer komprimert undervisningsopplegg og en lengre leir. Undervisningen vil fortsatt utgjøre 60 timer, men de vil bli fordelt annerledes enn i tradisjonelt konfirmantopplegg.

Innholdet i konfirmasjonstiden blir som følger:
Undervisningstimer, 8 gudstjenester, juleverksted, fasteaksjon, pilegrimstur i mai/juni, leir MIG-Tautra 2020, og øvingskveld med fotografering og kappeprøving uken før konfirmasjonen

Alle må gå på minst 8 gudstjenester det året dere skal konfirmeres. Dere kan velge selv når dere vil gå på de 5 av dem. 3 av de 8 gudstjenestene er allerede bestemt og obligatoriske for alle:

  • Presentasjonsgudstjenesten: søndag 29. september 2019 kl 11.00
  • Fastegudstjenesten: i mars 2020 kl 19.00 (dato kommer i høst)
  • Konfirmasjonsgudstjenesten: lørdag 15. august 2020 kl 11.00
     

Dersom du har spørsmål: ikke nøl med å ta kontakt med oss!
Kristin Mørreaunet Bentzen, prest
E-post: kristin.morreaunet.bentzen@sikirken.no
Tlf: 98245347