18. juli 2018
  |  Logg inn
Informasjon

For å få utbytte av konfirmasjonstida godtar jeg og mine foresatte følgende avtale:

 1. Til alle timer tar jeg med Bibel og penn/blyant
 2. Jeg vil møte presis (helst noen minutter før vi begynner), vise god oppførsel og interesse for opplegget
 3. Jeg vil møte på alt som foregår i forbindelse med konfirmasjonstiden
  1. Åtte gudstjenester må jeg delta på for å bli konfirmert.
  2. Fravær gir foresatte melding om pr. mail eller pr. tlf.
  3. Fravær inntil 4 timer godtas grunnet sykdom eller viktige familiebegivenheter, som ferie, dåp, begravelse og bryllup.
  4. Fravær p.g.a. forglemmelse, trening/kamp eller lignende godtas ikke og må tas igjen.
 4. Jeg er klar over at all bruk av alkohol og rusmidler selvsagt er forbudt
 5. Ved stort fravær eller gjentatte brudd på avtalen vil foresatte bli kontaktet og om nødvendig kan konfirmasjonen utsettes et år.

Okkenhaug menighet vil lage et så godt konfirmasjonsopplegg som mulig. Gi beskjed dersom det er noe dere er misfornøyd med.


For Okkenhaug menighet: rune.mahlum@sikirken.no, sokneprest.


Om skjemaet

Dette registreringsskjemaet inneholder 5 sider:

 1. Informasjon om konfirmant
 2. Valg av konfirmasjonsdato
 3. Informasjon om foresatt 1
 4. Informasjon om foresatt 2
 5. Oppsummeringsside -send-knapp!

Påmelding til konfirmasjon i Okkenhaug menighet
Alle grupper er fulle. Påmeldingen er stengt.