27. juli 2017
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Åsen kirke


Klikk på bilde for mer informasjon om Åsen kirke.
Åsen menighetsråd

Medlemmer i Åsen menighetsråd: 
Aase Vedul-Moen, leder 
Tore Almlid
Olaug Marie Stokkan
Guri Grønli
Arne Sigmund Vudduaune
Eli Røsdal
Kristin Mørreaunet, prest

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan nå gi kollekt/gave til menigheten eller menighetsbladet med mobilappen mCash.
Last ned appen til din smarttelefon. Finn fram til menyen for din menighet enten ved å scanne QR-koden eller ved å søke opp menyen når du er i kirken. QR-koden er også tilgjengelig i kirken. Velg beløp og betal.
Gaver som blir gitt på gudstjenestedag går til dagens formål, mens gaver gitt på andre dager går til menighetens arbeid.