27. juli 2017
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Ekne kirke


Klikk på bilde for mer informasjon om Ekne kirke.
Ekne menighetsråd

Medlemmer i Ekne menighetsråd:
Kristin Kjølen, leder
Jo Vegar Dahlen
Marit Dahlen
Ragnhild Flø Gustad
Kristine Hammer
Sigbjørn Dalen
Eirik Magne Bakken, prest

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan nå gi kollekt eller gave til menigheten med mobilappen mCash.
Last ned appen til din smarttelefon. Finn fram til menyen for din menighet enten ved å scanne QR-koden eller ved å søke opp menyen når du er i kirken. QR-koden er også tilgjengelig i kirken. Velg beløp og betal.
Gaver som blir gitt på gudstjenestedag går til dagens formål, mens gaver gitt på andre dager går til menighetens arbeid.