27. juli 2017
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Levanger kirke


Klikk på bilde for mer informasjon om Levanger kirke.
Levanger menighetsråd

Medlemmer i Levanger menighetsråd: 
Arne Emil Okkenhaug, leder 
Kolbjørn Lie
Frode Asbjørn Hallem
Tore Eggen
Ellen Louise Toven Diesen
Eva Elisabeth Borge
Lars Bjarte Myren
Ida Marianne Jenssen
Kjartan Bergslid, prest


www.levangerkirke.no
www.levangerkulturkirke.no

Årsrapport 2016 sammendrag
Menighetens årsrapport 2016
Regnskapsrapport 2016

Levanger kapell

Levanger kapell ligger i Kirkegata 68 i Levanger

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan nå gi kollekt/gave til menigheten eller menighetsbladet med mobilappen mCash.
Last ned appen til din smarttelefon. Finn fram til menyen for din menighet enten ved å scanne QR-koden eller ved å søke opp menyen når du er i kirken. QR-koden er også tilgjengelig i kirken. Velg beløp og betal.
Gaver som blir gitt på gudstjenestedag går til dagens formål, mens gaver gitt på andre dager går til menighetens arbeid.