27. juli 2017
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Vera kirke


Klikk på bilde for mer informasjon om Vera kirke.
Vera menighetsråd

Medlemmer i Vera menighetsråd: 
Arve Gunnar Haldorsen, leder
Stig Gøran Axel Jønsson
Gudrun Henrika Tronsmo Olsen
Rune Tronsmo Olsen
Åse Marit Prestrud, prest

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan nå gi kollekt/gave til menigheten eller menighetsbladet med mobilappen mCash.
Last ned appen til din smarttelefon. Finn fram til menyen for din menighet enten ved å scanne QR-koden eller ved å søke opp menyen når du er i kirken. QR-koden er også tilgjengelig i kirken. Velg beløp og betal.
Gaver som blir gitt på gudstjenestedag går til dagens formål, mens gaver gitt på andre dager går til menighetens arbeid.