27. juli 2017
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Vinne kyrkje


Klikk på bilde for mer informasjon om Vinne kirke.
Vinne sokneråd

Medlemmer i Vinne sokneråd: 
Maj Brit Slapgaard Larsen, leder
Svenn Edgar Balgård
Rønnaug Modell Viken
Beate Kristin Sakshaug Pettersen
Ann Sissel Vehus
Randi Kristin Thingstad Stokkan
Solveig Lunde Valbekmo
Ragnhild Burmo
Christine Waanders, prest

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan nå gi kollekt/gave til menigheten eller menighetsbladet med mobilappen mCash.
Last ned appen til din smarttelefon. Finn fram til menyen for din menighet enten ved å scanne QR-koden eller ved å søke opp menyen når du er i kirken. QR-koden er også tilgjengelig i kirken. Velg beløp og betal.
Gaver som blir gitt på gudstjenestedag går til dagens formål, mens gaver gitt på andre dager går til menighetens arbeid.