25. juni 2019
  |  Logg inn
Utdeling av 4 års boka

Utdeling av 4 års boka vil foregå på høsten i Alstadhaug, Ekne og Markabygda kirke.

Det vil bli annonsert i avisen og det vil bli sendt ut invitasjon i posten til alle 4 åringer!

 

Velkommen!